Sportska školica, radimo sa najmlađom djecom

Sportska školica, bavi se vaspitno-obrazovnim radom. Radimo sa najmlađom djecom, na najširem sportskom obrazovanju.

Programski sadržaj prilagođen je djeci uzrasta od 3 do 8 godina i obuhvata bazične sportove (atletika, gimnastika, plivanje), kao i elemente sportova sa loptom (fudbal, košarka, odbojka, rukomet,..), te borilačke sportove. Djeci omogućavamo osnovna sportska znanja i vještine, te na osnovu stečenog iskustva, pokazanog talenta i interesovanja mogu da odaberu svoju sportsku disciplinu.