Šta je Nanbudo

AKO NISTE ZNALI:

Nanbudo je jedna od rijetkih borilačkih vještina koja ima živog osnivača (doshu). Te priču o nanbudou započinjemo njegovim životopisom.

Yoshinao Nanbu, osnivač nanbudo vještine i sankukai karate škole rođen je 1943. U Kobeu, u regiji Kansa, u porodici Bushi. Njegov otac bio je poznati judoka, instruktor u policiskoj školi, a njegov djed je nosio naslov poznatog sumotoria(Yokozuna). Nanbuov borilački put započinje od najranije mladosti učenjem judoa u očevoj školi, a ubrzo potom, ulaskom u obližnju školu postaje učenikom kendoa. Prije odlaska na fakultet Yoshinao Nanbu upoznaje se sa osnovama kobudoa i kobujutsua, drevne japanske vještine borbe oružjem. Po dolasku na fakultet ekonomskih nauka u Osaki, na kojem privučen tradicionalnim vrijednostima duha budoa, počinje učiti moderne borilačke metode karate i aikido. Zbog svoje odlučnosti i vještine Nanbu postaje kapiten univerzitetskog karate tima  i 1963. osvaja titulu univerzitetskog prvaka Japana, pobjedivši na ovako velikom takmičenju na kojem je učestvovalo više od hiljadu dvjesto najboljih japanskih boraca, na kojem je Yoshinao pobijedio čuvenog japanskog majstora Ahyjamu i odmah stekao zavidan ugled u međunarodnom svjetu budoa, te iste godine dobija 4.dan u tradicionalnom japanskom karateu. Njegovi planovi za budućnost su bili jasni proširiti borilačke vještine i ideju tradicionalnih vrijednosti budoa. Godine 1964. Yoshinao Nanbu odolazi u Evropu, u francusku pozvan od strane Henry Plee jednog od najpoznatiji majstora i promotera tradicionalnih japanskih borilačkih vještina u Evropi, koji danas nasi najvišu titulu u tradicionalnom japanskom karateu izvan japana (10.dan). Na univerzitetu u Parizu podučavao je aikido, judo, kendo, bo jutsu i karate, istovremeno boreći se na mnogim turnirima te osvaja mnoga evropska prvenstva i kupove. Pobjevdiši sve takmičare protivnike svoju karijeru završava bez poraza. Legenda kaže da je na svako takmičenje nosio tanto (nož) kojim bi počinio seppuko (harakiri) tradicionalno japansko samoubijstvo u slučaju poraza.

Majstor Nanbu 1968. godine vraća se u Japan, te predstavlja vlastitu ideju o novom načinu vođenja borbe, gdje bi tvrde karataške blokove zamjenio kružnim kretanjem i izmicanjem sa linije protivnikovog napada. Zbog koncepcijskog ne slaganja sa svojim dugogodišnjim učiteljem Chojiroa Tania (8.dan) napušta shukokai školu, te osniva vlastiti stil, koji naziva sankukai karate. Sankukai karate školu osnovao je 1970. Koja se brzo raširila po cijelom svijetu.

1976. dolazi do prekretnice u Nanbuovom stvaranju, razočaran negativnim emocijama, manipulacijama i nezrelošću ljudi koji su ga pratili, dovodi u pitanje svoj nauk, veštinu i metode, te se  povlači u prirodno okruženje Cap d’Aila gdje, u potpunosti ostaje sam,meditira te nakon dvije godine 1978. široj javnosti predstavlja Nanbudo, demonstracijom pred kneževskom porodicom Rainer u Monaku. Od tog trenutka nanbudo vještina se širi po mnogim zemljama kao moderna borilačka vještina i kao energetsko-tarapeutska metoda.

Značenje nanbudoa i danas je skriveno u konceptu neograničenosti i nedovršenosti vještine.

Nanbudo se od samih svojih početaka uveliko promjenio te se nikada nije prestao razvijati, zbog toga sa pravom se može reći da se radi o „ živoj vještini“.

Definiciju nanbudo vještine dao je doshu Yoshinao Nanbu u predgovoru svoje knjiga Nanbudo borilačka vještina za 21. Vjek.

„Nanbudo, u suštini, uklanja sve oblike spoljašnje snage, a istovremeno omogućava sticanje unutrašnje snage, snage koja se svakim danom potvrđuje pozitivnim stavom. Život je neprestano obnavljanje te pozitivne energije. Pokušajmo prihvatiti prirodni ciklus u kojem živimo te se uklopiti u njega koristeći sva naša čula. Taj predivni osjećaj je temelj naše stvaralačke snage. Priroda nam govori: pružimo joj odogovor, oponašajmo je!“

Danas se Nanbudo praktikuje u više od 40 zamalja, a od 2001. godine nanbudo se praktikuje u Republici Srpskoj- BiH, gdje svoju popularnost i razvijenost treba da doživi u godinama koje dolaze. Prvu posjetu doshu Yoshinao Nanbu Republici Srpskoj,BiH gradu na Vrbasu Banja Luka, upriličio je 2006.godine na poziv prof. Saše Purnjaga pokretača Nanbudo vještine u RS-BiH i osnivača Nanbudo centra Banja Luka, danas nosioca majstorskog zvanja 6.dan(shihan). Nanbu je primljen  od najviših zvaničika Grada Banja Luka i Resornog Ministarastva za sport.

Te iste godine u Banja Luci u organizaciji Nanbudo Centra Banja Luka doshu Yoshina Nanbu održao je prvi međunarodni seminar na kojem su učestvovali sportisti iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske,Švajcarske, Finske, Velike Britanije, Maroka, Japana, RS i BiH. Te se široj javnosti predstavio kroz manifestaciju Noć Borilačkih Vještina 2006. U organizaciji Nanbudo centra Banja Luka.

Doshu Yoshinao Nanbu od 2006. redovno svake godine zadnje sedmice u oktobru održava međunarodni seminar u najljepšem Gradu srpske. Te prati i unapređuje rad Nanbudo centra i njegovih članova.

FILOZOFSKI KONCEPT:

Dostići zdravlje i sreću u harmoniji spoja među tjelom i umom, to su dva koncepta koja je moguće ujediniti implementacijom NANBUDO metoda rada na sebi. Metode vještina u sportu koje je Yoshinao Nanbu formirao naišle se na sve veće zanimanje zbog svojih tarapeutskih vrijednosti, tehnike i orginalnog koncepta takmičanja. Samo ime je nastalo sastavljanjem riječi NAN (Nanbu), BU (borilačke vještine) i DO (put, način).

Energija,disanje i mentalno stanje te njhovo međusobno djelovanje i ravnoteža su nedjeljivi elementi koji čine osnovu za poboljšanje tjelesnog i duhovnog zdravlja, zatim su izvrsna priprema za zdravo bavljenje sobom i svojim sposobnostima u vrhunskom sportu.

Na drugoj strani NANBUDO nam pruža mogućnost sticanja unutrašnje energije koja se konkretizuje svaki dan u pozitivnom gledanju na život.

Ukupno sagledavajući vještinu koja omogućava inicijalizaciju KI-a (unutrašnje energije), NANBUDO omogućava uzimanje energije iz prirode, da bi lakše dostigli veći potencijal i višak vlastite energije.

Tri aspekta lako i slikovito opisuju nivoe razumjevanja NANBUDA:

  1. Nivo: Tehnički aspekt, u kojem se spajaju najefikasnije tehnike borilačkih vještina.
  2. Nivo: Tjelesni aspekt, omogućava održavanje i poboljšanje zdravlja uz stalnu kontrolu tjelesnih funkcija a posebno funkcija disanja.
  3. Nivo: Duhovni ( mentalni) aspekt, je nivo pomoću kojeg se učimo razvijati vlastitu samokontrolu, imaginaciju i intuiciju.

NANBUDO se djeli na tri osnovna elementa koji utiru put razvoju izvođača NANBUDOA, te se zovu: -BUDO HO,

  • KIDO HO, i
  • NORYOKU KAIHATSU HO.

Ta tri elementa sadrže iscrpnu metodologiju, koja se odražava u formama transformacije bića do ispunjenja i potpunog ovladavanja vještinom NANBUDA.

BUDO HO:

Prvi dio razvija KI-energiju i nudi niz mogućnosti kojim je cilj, vitalizacija organizma, pripremanje životne energije u primjeni borilačkih vještina. U praksi borilačkih vještina nailazimo na široku skalu mogućnosti samoodbrane s golim rukama ili sa palicom BO.

Za poboljšanje jedinstva duha i tjela, u tom djelu se upotrebljavaju autosugestivne meditativne tehnike kombinovane sa kretanjem i disanjem. To su tehnike meditacije: NANBUDO MITSU NO CHIKARA, i NANBUDO NANTSU NO CHIKARA.

KIDO HO:

Drugi dio poboljšava razvoj viših sposobnosti radi energijske i disajne mogućnosti, kao i korištenje tradicionalne medicine, zatim kontrola nad energetskim tačkama u terapeutske svrhe.

U tu grupu spadaju elementi:TENCHI UNDO, NANBU KI TAISO, NANBU KEIRAKU, KI NO KI UNDO, KI UNDO,GAIKI DO.

 

NORYOKU KAIHATSU HO:

Treći dio sadrži dva filozofska smijera opažanja i doživljavanja svijeta, što preko koncepcije čovjeka, samoga sebe, i na njegovo prirodno okruženje pomažu razvoju šestog čula.

TENO NORYOKU– je razmišljanje o filozofiji BUDO-a i smjerovima ka razvijanju intelekta i opažanja. Po priči osnivača Nanbua, ovaj smjer dopunjuje se sa univerzumom i njegovom energijom.

CHI NO NORYOKU-ili filozofija prirode se najbliže povezuje sa zemljom, i predstavlja sposobnost prepoznavanja prirodnih elemenata kao što su oblaci, voda, valovi ili stjene.            Po mišljenju osnivača Nanbua ti načini predstavljaju razvoj čovjekovih vrijednosti koje sudjeluju u kreiranju globalnog čovjeka.